Alberoskop (Október - Brest)

Brest je strom ľudí, ktorí sú vyslovene diskrétni a elegantní. "Bresty" radi zaujímajú významné postavenie. Žijú veľmi bohatým, plnohodnotným životom. Majú záľubu v pekných veciach a výrazný zmysel pre poriadok. Majú aj zmysel pre humor, a ak chcú pôsobia sympaticky. Musia však krotiť sklon svo sklon k vyvyšovaniu sa nad ostatných, ako aj výraznú túžbu byť všetkými obdivovaní a stáť vždy v strede pozornosti. Ľudia narodení v znamení bresta sa najlepšie cítia v takom povolaní, kde môžu užitočne uplatniť svoj individualizmus. Môžu z nich byť preto výborní architekti, návrhári áut alebo spisovateľské talenty.
Fotoblog na MOWSe