Veronika

Ženské krstné meno

Ženské meno Veronika má grécky pôvod a v preklade znamená "nositeľka
víťazstva". Nositeľky tohto veľmi obľúbeného mena oslovujeme Nika,
Veronka, Ronka. Veroniky sú introvertné, majú sklon uzatvárať sa do seba
a nepokladajú vždy za vhodné prejaviť všetky svoje myšlienky a city. Sú
aj pomerne mlčanlivé, veľmi rozhodné a najmä sú to obdivuhodné matky,
ktoré sa nikdy nesťažujú. Zvyčajne sú Veroniky výborné študentky.
Obľubujú klasické štúdium a priťahuje ich povolanie, v ktorom treba zo
seba veľa odovzdávať.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe