Dominika

Ženské krstné meno

Meno Dominika je ženskou podobou mena Dominik. Obidve mená su na Slovensku v súčasnosti populárne. Oslovujeme ich Domka, Dominka. Dominiky sú cieľavedomé ženy, ktoré vedia doviesť do konca aj tie najtajnejšie plány. V ľuďoch vzbudzujú sympatie. V citovej oblasti sú skôr zdržanlivé. Snažia sa svoje problémy riešiť po svojom a nerady sa zverujú. Tieto ženy dokážu zachovať mlčanlivosť a obratne viesť tím ľudí. Dominiky ovplyvňujú planéty Jupiter a Neptún.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe