Xénia

Ženské krstné meno

Ženské meno Xénia má grécky pôvod a význam mena je "pohostinná, milujúca hostí". Nositeľky tohto mena oslovujeme Xeňa, Xenička. Povaha týchto žien je mierne nevľúdna a ustarostená. Vo všeobecnosti ich netreba súriť, dobiedzať do nich, ak chceme, aby boli zdatné a výkonné. Xénie nie sú vyzývavé a ich skrytá citovosť by mohla vyvolať dojem istej namyslenosti. V skutočnosti sú nedôverčivé a trpia komplexami, ak sa stretnú s veľkým citovým vzplanutím, ktoré pokladajú za divadlo.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe