Božena

Ženské krstné meno

Ženské meno Božena má český pôvod a význam mena je "bohom obdarená, blahoslavená". Nositeľky tohto mena oslovujeme Božka, Boženka, Bobina, Boža. Boženy sú ženy s komplikovanou povahou. Majú však príjemné vystupovanie a riadiace schopnosti. Niekedy máme pri nich pocit, akoby sa stále len štylizovali do pozície nedobytnej krásky a uzatvárali sa pred okolitým svetom. Aj keď sa usilujú byť dobrými priateľkami, ich zahľadenosť do seba sa nedá prehliadnuť. Tieto ženy sú síce milé, ale už v škole sa snažia blufovaním mať lepšie výsledky, ako možno dosiahnuť ich inteligenciou. Ich citový život je zahalený pláštikom tajuplnosti.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe