Darina

Ženské krstné meno

Ženské meno Darina je juhoslovanského pôvodu a v preklade znamená "dar, darček". Nositeľky tohto na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme Darinka, Darka, Dara, Daruška. Meniny majú 12. augusta. Darinky vytrvalo pracujú, kým prekonajú každú prekážku, ktorá ich v živote stretne. Majú vyberaný vkus. Ich študijné výsledky sú priemerné. Veľmi dobre sa uplatnia v zamestnaniach, kde je potrebný kontakt s verejnosťou. Darinky sú komunikatívne a dokážu šikovne využiť svoj šarm a výnimočnú pamäť. Ich životaschopnosť je dobrá, umožní im čeliť zdravotným problémom, ktoré by sa nemuseli dostaviť, keby nehrešili bezstarostnosťou v tomto smere. Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Darinkine šťastné farby sú zelená a biela. Ochranné rastliny myší chvost a fialka, ochranné kamene achát a zafír.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe