Vilma

Ženské krstné meno

Vilma pochádza z nemeckej domáckej podoby mena Vilhelm.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe