Gertrúda

Ženské krstné meno

Gertrúda pochádza z nemeckého slova Gertrude, ktoré vzniklo spojením slov ger + trut čiže milá kopija, milá kopijníčka. Po domácky Gertrúdu voláme Trúda, Gerta.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe