Servác

Mužské krstné meno

Servác pochádza z latinského slova Servatius. Slovo servator znamená záchranca a servatus znamená zachránený. Po poľsky toto meno znie Servacy, po rusky Servatij, po francúzsky Servais (Servé) a po taliansky Servazio (Servacio).
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe