Adriána

Ženské krstné meno

Adriána pochádza z latinského slova Hadrianus, čiže muž od mora. Odvodené je to z talianskeho mesta (H)adrie. Staršia podoba mena je Hadrian. Po maďarsky Adorjan a po domácky Ado, Rio, - Ada, Ria, Riana.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe