Severín

Mužské krstné meno

Mužské meno Severín má latinský pôvod a v preklade znamená "prísny, vážny". S nositeľmi tohto zvláštneho mena sa na Slovensku stretávame len zriedkavo a oslovujeme ich Sever. Severínovia, ktorí svoje meniny oslavujú 8. januára, sú muži, ktorí dlho premýšľajú, kým sa pustia do nejakej činnosti. Sú schopní dlhého pochodu životom, trpezlivého úsilia, hoci z času na čas vybuchnú. Ich zmysel pre priateľstvo je diferencovaný. Stáva sa im, že váhajú, nechcú sa celkom zaväzovať a vyhýbajú sa predovšetkým priateľstvu so ženami. Severínov priťahuje štúdium jazykov. Sú z nich vynikajúci prekladatelia a tlmočníci.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe