Móric

Mužské krstné meno

Mužské meno Móric má latinský pôvod a jeho význam znie "pochádzajúci z Mauretánie". Na Slovensku sa stretávame s nositeľmi tohto mena len výnimočne a oslovujeme ich Móricko, Morek, Mórko. Móricovia sú utajení vášnivci, obdarení veľkou emotívnosťou. Často sme však prekvapení relatívnou pomalosťou ich reakcií. Netreba ich súriť, ale vysvetliť im, čo od nich očakávame. V duši sú to komedianti a veľké zúfalstvo zahrajú niekedy veľmi presvedčivo. Neradi obracajú pozornosť mimo seba a vtedy sú náramne struční.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe