Emília

Ženské krstné meno

Ženské meno Emília má latinský pôvod a v preklade znamená "horlivá, pracovitá". Nositeľky tohto krstného mena oslovujeme Milka, Miluška, Emilka. Emílie sú náramne čulé, rýchlo reagujúce, zvedavé, zavše aj bezočivé bytosti. Majú neuveriteľnú pamäť a tvária sa, že vždy všetko vedia a do všetkého musia strčiť nos. Hlavne chcú mať všetko hneď a zaraz. Od najútlejšej mladosti treba im dať najavo, kde sa začína a kde končí ich vladárstvo. Často sa u Emílie objavia aj problémy s dochádzkou do školy. Ich štúdium je mierne chaotické a profesori budú mať s Emíliou večné škriepky a nedorozumenia. Neobľubujú klasické štúdium a svoje ambície vidia v umeleckej oblasti.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe