Gašpar

Mužské krstné meno

Gašpar je novozákonné meno z orientu, ktorého význam je „nesúci poklad“. U nás je toto meno veľmi zriedkavé.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe