Alexandra

Ženské krstné meno

Alexandra je meno odvodené z mužského mena Alexander, má grécky pôvod a znamená „obranca mužov“. Nositeľky tohto mena oslovujeme Saša, Saška.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe