Libuša

Ženské krstné meno

Libuša pochádza z českého mena Libuše vo význame milý, príjemný, (ob)ľúbený. Domáca podoba mena je Liba.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe