Jakub

Mužské krstné meno

Jakub pochádza z hebrejského mena Jakagobh, ktoré znamená držiaci sa za pätu, druhorodený. Staršia podoba mena je Jakob, latinská Jacobus, maďarská Jakab, Jakob, Jako, ruská Jakov, francúzska Jacques (Žak), talianska Giacomo (Džakomo), anglická James (Džejms), španielska Diego, domáca Kubo.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe