Medard

Mužské krstné meno

Mužské meno Medard má germánsky pôvod a jeho význam je mocný, schopný, silný. S nositeľmi tohto mena sa stretávame len výnimočne. Medardovia vedia čo chcú, hoci nevieme, čo robia. Napokon, je to jeden z najzáhadnejších povahových typov. Je to muž odriekania, často obdarený pozoruhodnými danosťami. Rastlinným totemom Medardov je pagaštan a to naznačuje, že tajomný plod sa ukrýva v tŕnistej šupke a objaví sa iba po prudkom náraze. Sú málo ovplyvniteľní, lebo majú v sebe silu, ktorá ich zároveň ovláda a podmieňuje.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe