Dobroslava

Ženské krstné meno

Dobroslava je slovanské meno s pôvodným významom oslavujúci dobro, slávny dobrotou, dobrý. Po domácky sa volá Dobruša.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe