Florián

Mužské krstné meno

Nositelia mena Florián sú pokojní a trpezliví. Ide skôr o pozorovateľov ako filozofov a ak ich pokladáme trochu za pomalých, je to preto, lebo starostlivo zvažujú všetky stránky problému skôr, ako sa vyjadria a rozhodnú. Sú to pracanti, ale dosť zakomplexovaní, lebo ak dospejú k vynikajúcim výsledkom, je to zásluhou ich silných pästí. Zvlášť zažiaria v športe, a preto treba, aby pestovali pretekársky nejakú športovú disciplínu, čo týmto mládencom pomáha nadobudnúť rovnováhu.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe