Vendelín

Mužské krstné meno

Mužské meno Vendelín má slovanský pôvod s významom "viac slávy". S nositeľmi tohto mena sa stretávame výnimočne a oslovujeme ich Vendo, Vendelínko. Vendelínovia sú obdarení veľkou emotívnosťou, obdivuhodnou aktivitou a rýchlymi reakciami. Musia sa zúčastňovať na živote spoločnosti, aby sa cítili vo svojej koži. Ak nemajú možnosť zaoberať sa množstvom vecí, pliesť sa do všetkého, radiť, vyberať, meniť, cítia sa zbytoční, a teda nešťastní. Ich priateľstvo nie je veľmi trvalé, neradi sa stretávajú pridlho s tými istými ľuďmi.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe