Svatopluk

Mužské krstné meno

Mužské meno Svätopluk má slovanský pôvod a jeho význam je "silný v plukoch", "veľký medzi bojovníkmi". Nositeľov tohto ojedinelého krstného mena oslovujeme Sväťo, Sväťko a meniny majú 12. novembra. Svätoplukovia sa nám môžu javiť ako vášniví aj ako flegmatici. Nevieme, ako sa zachovajú, ktorým smerom vyrazia. Sú to muži, ktorí majú raz chladnokrvné, inokedy emotívne a miestami aj prudké správanie. Sú predovšetkým energickí. Veľmi skoro zistia, kto sú a čo chcú robiť. Orientujú sa na povolania, kde sú v kontakte s ľuďmi, kde musia bojovať. Sú z nich rozumní sudcovia, poprední priemyselníci, či úspešní lekári, ktorí aj vďaka intuícii dosahujú pri určovaní diagnózy znamenité výsledky. Patria medzi citlivé bytosti. Pozorne si všímajú správanie iných. Svätoplukovia sú muži, ktorých druhí počúvajú a uznávajú. Aj keď je ich životaschopnosť dobrá, môžu mať zdravotné problémy s lymfatickými uzlinami a žalúdkom. Ovplyvňujú ich planéty Mars a Pluto. Ich šťastné farby sú ružová, tmavomodrá. Ochranné rastliny estragón a palina dračia, ochranné kamene achát a topás.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe