Bibiána

Ženské krstné meno

Ženské meno Bibiána má latinský pôvod a v preklade znamená "plná života". S nositeľkami tohto krstného mena sa stretávame pomerne často a oslovujeme ich Bibi, Bibiánka, Bibka. Bibiány sú mlčanlivé a zdôverujú sa veľmi ťažko. Uzavrú sa do seba a dlho dumajú o svojich sklamaniach a prehrách. Len málokedy sa tieto uzavreté ženy uvoľnia a dokonale odreagujú. Čo treba u malých Bibián v ranom detstve podchytiť, je ich pomstivosť a snaha dostať sa do pozície mučeníčky. V citovom živote sústavne potláčajú svoje pocity, pochybujú o úprimnosti vyznaní lásky. Vždy si kladú otázku, či sa im ctitelia neposmievajú.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe