Jarmila

Ženské krstné meno

Ženské meno Jarmila má český pôvod a jeho význam je "milujúca bujnosť, silu, jar". Nositeľky tohto mena oslovujeme Jara, Jarka, Jarmilka. Tieto ženy sa usilujú získať náklonnosť svojho okolia už od najútlejšieho detstva. Sú to rodené majiteľky, ktorým bude treba dávať užitočné rady. Ich rastlinným symbolom je levanduľa, voňavá a napriek všetkému rozpínavá. Zvyčajne sú aj nedotklivé. Uzatvárajú sa do svojej ulity, a preto pochybujú o láske, ktorú im prejavujú. Dokonca sú mierne sebecké z obavy, že sa priveľmi odhalia, ak budú milovať.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe