Malvína

Ženské krstné meno

Ženské krstné meno Malvína má nejasný pôvod. Môže mať germánsky pôvod, čo v preklade znamená "priateľka práva", alebo keltský pôvod, čo v preklade znamená "v jasných očiach". Silná emotívnosť u Malvín spôsobuje, že sú veľmi citlivé. Dokážu však byť aj dosť tyranské a pomerne výbušné. Ťažko nachádzajú rovnováhu, vyváženosť a veľmi často veci nadsadzujú, len aby zapôsobili na okolie. Ak sa dostanete do konfliktu s Malvínou, musíme vás upozorniť, že sú málo ovplyvniteľné a ich vystupovanie je veľmi sebavedomé. Ináč sú to spoločenské ženy, ktoré vedia prijímať návštevy a sú z nich dokonalé hostiteľky. Malvíny majú aj výnimočnú schopnosť prispôsobiť sa a cítia sa dobre takmer všade. Žiaria hlavne vtedy, keď sú s ľuďmi, ktorých milujú a ktorí milujú ich.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe