Antónia

Ženské krstné meno

Antónia má latinský pôvod a v preklade znamená „popredná, vynikajúca“. Nositeľky tohto mena oslovujeme Tonka, Tóna, Tonina, Tonička.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe