Margaréta

Ženské krstné meno

Ženské meno Margaréta má orientálny pôvod a význam mena je "perla". Jeho nositeľky oslovujeme Margarétka, Grétka. Margaréty sú nestále povahy, ľahko strácajú odvahu. Sú veľmi citlivé na neúspech a urážlivé. Rodičia by sa mali usilovať udržať ich v styku s realitou, krotiť rozmary a naučiť ich ovládať sa. I keď sú schopné vložiť sa do nejakej záležitosti s presvedčením, má to jeden háčik, nie sú dôsledné. Majú totižto sklon zanechať začatú prácu ešte predtým, ako by ich povzbudil náznak úspechu. Sú plaché a v podstate im chýba sebadôvera.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe