Henrich

Mužské krstné meno

Henrich pochádza z nemeckého mena Heinrich a toto má základ v staronemeckom heim + richi, čo znamená vládca domu, vládca domova. Ženská podoba je z francúzskej skrátenej podoby Henriette. Nemecká podoba mena je Heinrich, Heinz (Hajnc), anglická Henry, Harry, poľská Henryk, česká Jindřich, Hynek, Jindra, Jindriška.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe