Lujza

Ženské krstné meno

Lujza pochádza z francúzskeho mena Louise. Česká podoba mena je Lujza, Ludvika, talianska podoba je Luisa, Luigia, Gina (Luiza, Luidžia, Džina).
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe