Prokop

Mužské krstné meno

Prokop má základ v gréckom mene Prokopios, ktoré je odvodené od slova prokopos, čo znamená pripravený na boj alebo prokopto, čiže priekopník. Latinská podoba mena je Prokopius, ruská Prokofij.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe