Petronela

Ženské krstné meno

Petronela je ženská podoba mena Petronius. Odvodené je z latinského slova petra, alebo z gréckeho slova petros čiže skala. Staršia podoba tohto mena je Petronella. Po rusky znie toto meno Petronilla a po domácky Petra, Nela, Petruša, Peťa, Petina.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe