Blažena

Ženské krstné meno

Blažena je slovanský variant latinského mena Beáta. Po domácky ju voláme Blaža.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe