Roland

Mužské krstné meno

Roland je nemecké meno, ktoré vzniklo spojením slov hrod, hruod + nand čiže slávny a smelý, teda slávny hrdina. Po španielsky toto meno znie Rolando, po taliansky Orlando a po maďarsky Lorant.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe