Hermína

Ženské krstné meno

Hermína pochádza z nemeckého slova Hermann.Vzniklo spojením slov heri + man, čiže bojovník. Pôvodným významom sú blízke mená so základmi bor a boj. Po česky toto meno znie Herman, po rusky German, po francúzsky Armand, ženské meno vo francúzštine znie Germaine (Žermén), po maďarsky Armin, po taliansky Ermanno a po domácky Herma, Mina.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe