Marína

Ženské krstné meno

Ženské meno Marína má latinský pôvod a v preklade znamená "námorníčka". S nositeľkami tohto krstného mena sa nestretáme často, a ak náhodou, tak ich oslovujeme Rina, Marínka, Marka. Maríny nie sú ľahké nátury. Keď ich skúmame zblízka, všimneme si, že sú to veľmi odhodlané bytosti, vytrvalé v práci, obyčajne dosť nedotklivé, ba podozrievavé i žiarlivé. Sú to však veľmi rozhodné a obdivuhodné matky, ktoré sa nikdy nesťažujú. Zvyčajne sú Maríny výborné študentky, obľubujúce klasické štúdium. Ak majú iný názor ako ich vyučujúci, veľmi živo to dajú najavo. Sú pomerne tvrdohlavé. Neúspechy v škole či práci im spôsobujú utrpenie, ale nezastavia ich.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe