Laura

Ženské krstné meno

Laura je asi domáca podoba latinského slova Laurentia, Laurencia. Vychádza z výrazov laurus vavrín, čiže vavrínový strom, prenesene víťazstvo. Blízky pôvodný význam majú mena Štefan, Viktor, Vincent. Po domácky sa volá i Lóra, Lola, Lolina.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe