Karolína

Ženské krstné meno

Karolína pochádza zo staronemeckého slova Karl čiže muž, manžel. Vzniklo z neho aj slovo kráľ. Po česky Karel, po maďarsky Karoly (Karoj), po latinsky Carolus (Karolus), po francúzsky Charles (Sarl), po anglicky Charly (Čárli), po taliansky Carlo (Karlo) a po španielsky Carlos (Karlos). Ženské meno je z nemeckého Karoline.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe