Beáta

Ženské krstné meno

Beáta pochádza z latinského slova beata čiže blažená, šťastná. Pôvodným významom blízke sú mená Blažena, Félix. Po domácky i Bea.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe