Alexej

Mužské krstné meno

Mužské meno Alexej má grécky pôvod a v preklade znamená "záštita, pomoc". Nositeľov tohto mena oslovujeme Saša, Lex, Alex. Správanie Alexejov je zvláštne. Často sa zahrabú do piesčin vlastného podvedomia a tam rozvíjajú svoju fantáziu, ktorá ich odtŕha od skutočnosti. Sú ovplyvniteľní a často sa usilujú vopred ospravedlniť svoje správanie zo strachu, že zaň budú odsúdení. Podľa týchto skutočností ich teda môžeme zaradiť medzi nesmelých ľudí. Alexejovia nie sú osobitne nadšení pre štúdium, vlastne študujú iba pre seba. Sú samoukovia. Dušou sú nezávislí umelci, ktorí sa nadchýnajú hlbokými ľudskými túžbami.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe