Félix

Mužské krstné meno

Mužské meno Félix má latinský pôvod a v preklade znamená "šťastný". Na Slovensku sa s nositeľmi krstného mena Félix stretávame len ojedinele a oslovujeme ich Fel, Feluš, Lex. Týchto mužov môžeme zaradiť medzi typy s dvoma charaktermi. Jeden pokojný a druhý bojovný. Félixovia sa na všetko pozerajú svojským spôsobom. Keď treba, tak je Félix muž s tvrdými údermi, ktorý vie vziať správnu vec pevne do rúk, vyhnúť sa nebezpečným situáciám a dosiahnuť stanovený cieľ. No musí byť už naozaj zle, ak sa na to odhodlá. Ich štúdium môžeme prirovnať aj k aprílovému, kolísavému počasiu. Niekedy sú aktívni, inokedy ochabnú, ale svojou zaťatosťou predsa len dosiahnu slušné študijné výsledky. Horšie je to u Félixov pri výbere povolania. To je pre nich veľký problém, ktorý vyriešia neskoro alebo vôbec nie.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe