Belo

Mužské krstné meno

Mužské meno Belo má hebrejský pôvod a v preklade znamená "ľahký vánok, dych". Na Slovensku sa s nositeľmi tohto biblického mena nestretávame často. Belovia sú pomerné plachí, ale rýchlosť ich reakcií je pozoruhodná. Keďže sú aj cholerici, vnútri nich to stále vrie a sú pripravení kedykoľvek explodovať. Nohami síce stoja pevne na zemi, ale hlavu majú stále v oblakoch. Zvyčajne uprednostňujú povolania, ktoré im umožňujú byť v styku s realitou a radi vidia plody svojho úsilia. Nemajú problémy pri výbere povolania a veľmi skoro vedia, čo chcú. Belovia vyhľadávajú veselú a príjemnú spoločnosť, kde sa snažia očariť ženské pokolenie.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe