Blahoslav

Mužské krstné meno

Mužské meno Blahoslav má slovanský pôvod a význam mena je "blahoslavený". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame len ojedinele. Z hľadiska povahy sú Blahoslavovia dosť podobní svojmu zvieraciemu totemu pytónovi. Aj oni sa pokúšajú zoradiť ľudí a udalosti do prstencov svojej logiky, lebo sú to logici, ktorých inteligenčná štruktúra sa opiera o hlbokú vecnosť. Blahoslavovia sa nedajú ovplyvniť, sú objektívni, schopní úplnej oddanosti, ak sú o niečom presvedčení, nachádzajú dokonalú sebadôveru iba v istote.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe