Iľja, Eliáš

Mužské krstné meno

Mužské mená Iľja, Eliáš majú hebrejský pôvod. Najčastejšie sú zaužívané v rusky hovoriacich krajinách, kde ich domácky oslovujú Iľjuška, Ilek, Elo, Eli. Iľja, Eliáš sú osoby činorodé, zodpovedné k svojmu poslaniu. Vedia sa dokonale ovládať a majú v sebe silu ovládať masy ľudí, preto sa pri nich môžeme prikloniť k ich myšlienkam a pocitom a nazvať ich nositeľmi nejakého posolstva. Ľudia v ich spoločnosti pociťujú radosť. Ak majú problémy, tak pri nich nájdu nádej na skoré vyriešenie. Svoju zodpovednosť Iľja, Eliáš prejavujú už ako študenti. Pri voľbe povolania uprednostňujú zamestnanie, v ktorom je nevyhnutný styk s ľuďmi.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe