Ervín

Mužské krstné meno

Mužské meno Ervín má nemecký pôvod a význam mena je "priateľ cti, vojska". Ervínovia patria skôr k tvrdohlavému typu. Sú to cholerici, náramne aktívni, s neočakávanými a zavše násilníckymi reakciami. Nesporne majú výbušný temperament. Títo muži majú taktiež sklon donekonečna dumať a pociťujú ťažkosti pri výbere a rozhodovaní. Sú to introverti, ktorí sa radi uzatvárajú do seba. Na druhej strane sú to mudrlanti a sú náchylní robiť aj výtržnosti, ak im nedovolia diskutovať. Možno im chýba sebadôvera, pretože sú plachí a nevydávajú sa ľahko napospas iným.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe