Sabína

Ženské krstné meno

Ženské meno Sabína má latinský pôvod a jeho význam je "pochádzajúca z kmeňa Sabínov" v Taliansku. Na Slovensku sa veľmi neudomácnilo a ak sa s nositeľkami tohto mena stretneme, oslovujeme ich Sába, Inka, Sabínka. Sabíny sú dosť materialistické, vypočítavé a veľmi potrebujú pre svoj život úspech. Zaľúbenie nachádzajú v peniazoch a poctách, dokonca zachádzajú tak ďaleko, že použijú aj intrigy, len aby okoliu dokázali, aké sú jedinečné. Ak sa pre niečo rozhodli, je nielen ťažké, ale i nebezpečné chcieť, aby rýchlo zmenili názor. Možno o nich povedať, že priateľstvo so Sabínou je skôr vzácnosť. Iba zriedkavo dôverujú iným a nepokladajú za potrebné, aby sa vedelo o ich intímnom živote.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe