Hubert

Mužské krstné meno

Mužské meno Hubert má nemecký pôvod a v preklade znamená "duchaplný". Ak sa stretneme s nositeľmi tohto nie veľmi častého mena, oslovujeme ich Bert, Hubertík. Na Slovensku je svätý Hubert aj patrónom poľovníkov. Hubertovia, ktorí oslavujú meniny 3. novembra, sú trpezliví, vytrvalí a šetrní. Často sa zapájajú do spoločenského života a radi prikladajú ruky k dielu. Neváhajú osobne sa angažovať za dobrú vec. Niekedy sa u Hubertov prejaví ich tvrdohlavosť. Priatelia sú pre nich posvätní, horšie si rozumejú s nežným pohlavím. Ťažko vyjadrujú svoje pocity. Potrebujú veľa porozumenia a lásky, aby dokázali svoju naoko flegmatickú lásku prejaviť. Títo muži majú veľkolepú životaschopnosť. Zdravotné problémy môžu zaznamenať s chrbticou a obličkami. Mali by sa stravovať racionálne a dbať na dostatočný príjem vitamínu C. Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Šťastné farby Hubertov sú svetlomodrá, zelená. Ochranné rastliny mäta, podbeľ, ochranné kamene karneol a avanturín.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe