Ľudomil

Mužské krstné meno

Mužské meno Ľudomil má slovanský pôvod a voľný preklad mena je "ľudu milý". Ak sa stretneme s oslávencom, oslovujeme ho Ľudko, Ľudomilko, Milko. Aj keď pri vyslovení mena Ľudomil zostane v nás pocit miloty, v skutočnosti sú to veľmi nervózni ľudia obdarení veľkou emotívnosťou, mierne zníženou aktívnosťou, ale dobrými reakciami. Niekedy nie je ľahké s nimi vychádzať. Potrebujú mať neustále pri sebe pomocníkov, aby mohli uskutočniť svoje plány. Majú sklon spoľahnúť sa na iných pri dokončovaní začatej práce.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe