Martin, Maroš

Mužské krstné meno

Mužské meno Martin má latinský pôvod a v preklade znamená "zasvätený bohovi Martovi" (rímsky boh vojny). Toto krstné meno patrí k najobľúbenejším na Slovensku a jeho nositeľov oslovujeme Maťo, Maťko, Martinko. Martinovia aj Marošovia sú nepokojné bytosti. Vždy sú napätí, bojazliví, pripravení kedykoľvek ujsť zo začatého boja. Títo introverti sú však veľmi zvedaví, niekedy až priveľmi, a preto sa môžu ľahko ocitnúť v chúlostivých situáciách. Nositeľov týchto mien veľmi lákajú povolania spájajúce intelektuálnu a manuálnu činnosť. Dávajte teda pozor, keď nadíde čas na výber povolania, pretože sa s nimi pravdepodobne ocitnete na križovatke, kde je každá rada dobrá.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe