Slávka

Ženské krstné meno

O nositeľkách krstného mena Sláva, Slávka možno povedať, že povaha väčšiny týchto žien je obrazom nášho súčasného sveta. Slávka je nervózna, nestála, vzrušená, urážlivá. Ich pomerne slabá aktívnosť a mierne oneskorené reakcie z nich robia duševne ľahostajné osoby. Slávky študujú nepravidelne, krivolako. Stále toľko premýšľajú ako sa vyhnúť povinnostiam, až im nezostane čas poriadne pracovať. Zaujímajú ich však dejiny a radi by sa uplatnili ako spisovateľky, novinárky. V citovom živote sa prejavujú ako žiarlivé a panovačné osoby. Rodičia ich musia naučiť, aby sa dokázali otvoriť iným a rozdávať im šťastie a pohodu.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe