Slavomír

Mužské krstné meno

Mužské meno Slavomír má nemecký pôvod a význam mena je "sláviaci mier". Nositeľov tohto mena oslovujeme Slavo, Slavko. Slavomírovia sú predvídaví. Vedia, odkiaľ vietor fúka a využívajú to. Rodičia musia byť obozretní a dávať pozor na to, aby sa ich dieťa nedalo unášať udalosťami namiesto toho, aby bojovalo. Slavomírovia sú pomerne málo objektívni, ich sebadôvera nie je vždy veľká, hoci zaujmú trochu agresívny postoj. V citovom živote sú vlastnícki a usilujú sa sústrediť na seba všetku pozornosť blízkych. Citovosť by sa nemala pre nich stať útočiskom, keď sa život stane ťažkým. Namiesto toho musia bojovať a neskrývať sa za matkine sukne.
Cestovanie a kultúrne podujatia na MOWSe